Giovanna Strajano (Ch)

Strajano Naši psi / Our Dogs

Giovanna Strajano je sada u vlasništvu odgajivačnice Strajt Tim iz Pirota i ona više nema svoju stranicu kao ženka Strajano odgajivačnice. Poštujući njeno izuzetno poreklo i činjenicu da smo ponosni na njene rezultate, posvetićemo joj deo u sekciji Naš uzgoj koji će biti stalno dostupan i sadržaće sve potrebne informacije.

Titule / Titles:

Mladi šampion Srbije – Youth Champion of Serbia

Zreli šampion Srbije – Champion of Serbia

Timoniere Marlo Cesare

Cheno

Jenin Haredom
Barcelona Gustavo
Scila
Sara Perle Der Festung Adarno Karabah Vento
Hevesi Pasztor
Cobra Ajaks
Csikos Barat Amanda