Lotar Custodi Nos – for sale

Naš šampion sa preko šezdeset titula, pet šampionata i sve većim brojem potomaka koji su mladi šampioni, Lotar Custodi Nos, je na prodaju. Više informacija na Lotarovoj stranici i na upit.

Our stud dog and champ with over sixty titles, five championships and growing number of junior champion offsprings, Lotar Custodi Nos, is for sale. More info on Lotar’s page or on demand.

Kontakt:

Ljubomir Crnojakić Mrki
strajanoo@yahoo.com
+381 64 12 76 124

Broj rodovnika / Pedigree number: 70451 Cc
Oštenjen / Born: 05.03.2005.

Titule / Titles:

Mladi šampion – Youth Champion of
Serbia and Montenegro, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina and Croatia

Zreli šampion – Champion of
Serbia and Croatia

O Lotaru su rekli

Antonio Di Lorenzo, CACIB Novi Sad 21.09.2008.

Jako dobra vilica, odlicne proporcije, snažnog kostura, odličnog grudnog koša, dobra ramena, zadnji kraj slabije uglovan ali je odličnog kretanja, vrat prejak, odlične oči i lobanja, njuška bi trebala biti viša.

Excellent mandibula, excellent proportions, strong skeleton, excellent thorax, good shoulders, not so good rear angles but excellent movement, neck is too strong, excellent eyes and skull, muzzle should be higher.

Excellent, CAC, CACIB

Milovan Mrdak, CAC Vranje 06.05.2007.

Zreliji mužjak, snažne glave, korektnog zubala, dobro usađenog i nošenog vrata, dobre gornje i donje linije, dubokih grudi, korektna uglovanost, dobro kretanje.

Mature male, strong head, correct bite, well positioned and carried neck, good top and bottom line, deep chest, correct angulation, good movement.

Excellent, CAC, BOB

Refet Hadžić, CACIB Prijedor 04.06.2006.

Snažan mužjak, višak kože na glavi, zubalo tipično, snažnog kostura, vrat snažan, za dob odlične predgrudi, za dob odlične gornje i donje linije, u pokretu sa izraženim potiskom, izraženog temperamenta, leđa čvrsta, veoma dobra supstanca, sapi korektne.

Strong male, with excessive skin on head, typical bite, strong skeleton, for that age excellent forechest, for that age excellent top and bottom line, with accented impulse/thrust, shows good temperament, firm back, good substance, croup correct.

Excellent CAC, BOB

HD

Lotaru je sa punim 21 mesecom starosti urađen sertifikat i rezultat je HD-C / Lotar had a hipscore done at age of 21 months and the result is HD-C

Potomci/Offsprings

Viktor Strajano HD-A

Dante Strajano

Vento Strajano (video)

Alisa i Doli Strajano

Dona Strajano HD-A

“T” leglo

Rodovnik / Pedigree

Tyson Portos Simon
Nada
Sofia Sancioramirez
Kira
Karabah Nemora Super Fax
Ble
Beatrice D’Avalos Yurak
Lamoon

Galerija