Cane Corso Standard

Izvor: Societa Amatori Cane Corso
Stranica standarda: Cane Corso Standard

Preveo: Bogdan Pavlović

“Standard rase bi trebalo da bude opis etničkih karakteristika koje treba da vode odgajivače i sudije. Italijanski standard, koji je najprecizniji i najtačniji, stvarno predstavlja ‘portret tipa’ rase, u svakom regionu i podregionu tela, svaki odnos između gradivnih elemenata, je opisan sa maksimalnom preciznošću.

Italijanski standard uključuje i komentare, što u mnogome pomaže odgajivaču i sudiji. Mora se zapamtiti da se u opisivanju i vrednovanju etničkih karakteristika mogu koristiti ili prosečne statističke vrednosti biometrijskih komponenti ili prosek od najboljih primeraka iz cele populacije. Prema ovome, drugi metod je bolji metod za rase pasa, iako ni prvi ne bi trebalo ignorisati. Dozvolite da dodamo još da su pisci standarda pripremali svoje ‘oči’ za gledanje u budućnost i zamišljanje boljeg psa nego što je trenutni prototip. Ovih principa smo se držali kada smo pripremali standard za Cane Corso”.

Antonio Morsiani

iz knjige “Il Cane Corso” Mursia Edition

Standard

Srednje-veliki molos, jednobojan, compaktan, snažnog skeleta, mišićav i atletski građen, kreće se sa primetnom lakoćom. Glava je masivna, dostojanstvenog i ponosnog izraza. Selekcija se odvijala paralelno sa (napuljskim) mastifom, ali potiče od lakših predaka ali je zadržao originalni oblik. Oduvek je bio čuvar imanja i lovac na opasnu divljač, kao što je divlja svinja. Potiče iz centralnih i južnih delova Italije gde je korišćen kao gonič stoke za krave i svinje koje su odgajane u divljini. Takođe je čuvao putnike i kočije od drumskih razbojnika. Ime je ono po kojem je oduvek bio poznat na jugu, ima isti koren kao “corsiero” (courser) srednjevekovni ratni konj; možda je ime izvedeno iz latinskog “cohors” (cortyard/dvorište, bodyguard/čuvar, telohranitelj). Zbog promena u okruženju, Courser je bio blizu istrebljenja. Nekoliko entuzijasta je iniciralo njegovo ponovno oživljavanje koje je danas završeno. Moderni zadaci rase su čuvanje, odbrana ljudi i njihovog vlasništva. Prilagodljiv i hrabar radnik, poslovično odan, na oprezu i spreman da reaguje, u stanju da podnese teške uslove i situacije zahvaljujući svojoj uravnoteženosti. Jake građe, ali ne bez elegancije. Pravougaonog profila, nikako ne sme podsećati na Napuljskog Mastifa. Koža mu je uz telo i ne formira nabore.

Kratak istorijat

Njegov direktni predak je Canis Pugnax (stari rimski molos), od kojeg je lakša verzija korišćena za lov velikih divljih životinja i kao pojačanje u bitkama. Godinama je bio vredni pratilac naroda u Italiji. Bio je korišćen kao čuvar imanja, stoke, lični zaštitnik i lovac. U prošlosti je ova rasa bila zastupljena širom Italije o čemu svedoči brojna ikonografija i istoriografija. U skorijoj prošlosti posebno je očuvan u oblastima Južne Italije, naročito Puglia, Lucania i Sannio. Ime mu je izvedeno iz latinskog “Cohors” što znači “Čuvar”, “Zaštitnik”.

Opšti izgled

Srednje velik pas, jake građe ali elegantan, dugih i moćnih mišića, veoma izraženih, odaje snagu, agilnost i izdržljivost. Opšti oblik je mezomorfan – takav da je dužina veća nego visina u grebenu, harmoničan u smislu oblika i neharmoničan u smislu profila.

Važne proporcije

Dužina tela je oko 11% veća od visine u grebenu. Ukupna dužina glave dostiže 36% visine u grebenu. Dužina njuške je 34% od dužine glave. Visina grudnog koša je 50% visine u grebenu i jednaka je visini laktova.

Ponašanje i temperament

Inteligentan, aktivan i uravnotežen, čuvar i zaštitnik bez konkurencije. Spreman da uči i vezan za vlasinka, voli decu i porodicu. Ukoliko je neophodno, postaje hrabri zaštitnik ljudi, kuće i imovine. Lako se obučava.

Glava

Brahicefalna (Brachycephalic) tj. široka i kratka. Ukupna dužina dostiže 36% visine u grebenu. Bizigomatska širina (Bizygomatic) tj. širina glave u visini jagodičnih kostiju, koja je jednaka dužini lobanje, predstavlja više od polovine ukupne visine glave i dostiže 66%. Gornje linije lobanje i njuške su blago konvergentne. Obim glave, meren u visini jagodičnih kostiju je više nego dvostruko veći od dužine glave, čak i kod ženki. Glava je blago oblikovana jagodičnim lukovima izbačenim napolje. Koža je jaka i pričvršćena za tkiva ispod, mekana i zategnuta.

Lobanjski deo

Lobanja

Gledano frontalno izgleda široko i blago zakrivljeno, gledano sa strane čini nepravilnu krivu koja, naglašena u podregionu čela, postaje ravna duž sagitalnog lobanjskog grebena (prim.prev.) (sagittal crest, koštana izraslina koja se pruža duž srednje linije lobanje, sa gornje strane). Gledano odozgo, izgleda kvadratično zbog pružanja jagodičnih lukova i moćnih mišića koji ih obuhvataju. Prednji, frontalni sinusi dobro razvijeni i pruženi napred, dubok naglašen stop i vidljiva središnja brazda. Ocipitalni (potiljačni) greben slabije razvijen. Očna udubljenja blago naglašena.

Stop

Vrlo naglašen zbog veoma razvijenih i ispupčenih frontalnih sinusa i istaknutih arkada.

Lični deo

Nos

U istoj liniji kao i nosnik. Gledan sa strane, ne sme prelaziti prednju vertikalnu liniju usana svojim prednjim krajem, već mora biti na istoj vertikalnoj liniji kao i prednji deo njuške. Mora da bude širok i obiman, ravan na vrhu, sa širokim nozdrvama, otvorenim i pokretnim, mokar i hladan. Pigmentacija je crna.

Njuška

Veoma široka i duboka. Dubina njuške mora biti skoro jednaka dužini, koja dostiže 34% ukupne dužine glave. Dubina njuške je više od 50% od dužine. Obzirom na paralelizam leve i desne strane njuške kao i na punoću i širinu cele vilice, prednja strana njuške je ravna i kvadratična. Nosnik ima pravolinijski profil i ravan je. Donja strana profila njuške je određena gornjim usnama, suborbitalna regina pokazuje vrlo malo udubljenje.

Usne

Prilično čvrste. Gledane sa prednje strane, gornje usne na mestu razdvajanja formiraju naopako “U” i, gledane sa strane vise umereno. Spoj je odmah vidljiv i uvek predstavlja najnižu tačku donje strane profila njuške. Pigmentacija je crna.

Vilice

Vrlo široka i debela, sa vrlo malim skraćenjem gornje vilice i lakim prognatizmom (predgrizom) kao posledicom. Grane donje vilice su vrlo jake i, gledano sa strane, prilično zakrivljene. Telo donje vilice je naglašeno napred i ističe veoma naglašenu bradu. Sekutići su čvrsto postavljeni na pravoj liniji.

Obrazi

Oblast viličnog mišića ispunjena i naglašena, ali ne prenaglašena.

Zubi

Beli, veliki i kompletni po rastu i broju. Donji sekutići prelaze samo neznatno (oko 5 mm) sekutiće gornje vilice, tako da se formira blagi predgriz.

Oči

Srednje veličine poređene sa veličinom psa, sub-frontalno (unutrašnji spoj kapaka je, posmatrano s fronta, postavljen niže od spoljnog spoja – prim. prev.) i dobro postavljene. Oči ovalne, spojeni kapci sa ivicama crne pigmentacije, beonjača ne sme biti vidljiva. Treći kapak dobro pigmentisan. Dužica što tamnija, prema boji dlake. Pogled inteligentan i oprezan.

Uši

Srednje veličine u odnosu na veličinu glave i veličinu psa; prekrivene kratkom dlakom, trouglastog oblika, sa šiljastim vrhom i sačinjene od debele hrskavice, visoko postavljene, znatno iznad jagodičnog luka, široke u dnu. Kada vise, priljubljene su uz obraze ne silazeći ka vratu. Prilično raširene i blago naglašene na spoju, postaju polu-podignute kada je pas na oprezu.Obično se seku u obliku jednakostraničnog trougla.

Vrat

Gornja linija

Blago zakrivljena

Dužina

Dužina iznosi 36% visine u grebenu, jednaka ukupnoj dužini glave.

Oblik

Ovalnog preseka, vrlo mišićav, sa naglašenim sastavom na potiljku. Obim, na sredini vrata, je oko 80% visine u grebenu. Harmonično spojen sa grebenom, ramenima i grudima, vrat stvara idealni ugao od 45° sa podlogom i prav ugao sa ramenom.

Koža

Donja strana vrata je praktično bez viška kože.

Telo

Kompaktno, jako i veoma mišićavo. Dužina je 11% veća od visine i grebenu, sa odstupanjem od ±1%.

Gornja linija

The back region is rectilinear with a slightly lombar convexity.

Greben

Jasno se uzdiže sa leđne linije preko visine zadnjeg dela. Visok je, dug i širok. Nagnut je i harmonično spaja vrat sa leđima.

Leđa

Vrlo široka, mišićava i lagano se uspinju od zadnjeg ka prednjem delu, strogo pravolinijski. Dužina je oko 32% visine u grebenu.

Slabine

Lumbalni deo mora biti kratak, širok i dobro povezan sa leđima i zadnjicom, vrlo mišićav, vrlo čvrst i, gledano sa strane, blago konveksan. Dužina je malo veća od širine i iznosi 20% visine u grebenu.

The lumbar region has to be short, wide, well joined to the backand to the back and to the rump, very muscular, very solid and, seen from the side, slightly convex. Its length, slightly higher than its width, is equal to 20% of the height at the withers.

Sapi

Duge, široke i prilično zaobljene zbog značajne veličine mišića. Dužina, merena od ivice kuka do ivice zadnjice iznosi 32% visine u grebenu. Prosečna širina jednaka je 23% visine u grebenu, nagib u odnosu na horizontalnu liniju je 28-30°. Nagib linije koja spaja ivicu kuka i koren repa u odnosu na horizontalnu liniju je 15-16°. Zbog toga su slabine blago nagnute

Grudi

Široke, dobro uspravljene i otvorene, sa dobro razvijenim mišićima. Širina je u tesnoj vezi sa širinom grudnog koša, dostiže 35% visine u grebenu, a grudna kost je u istoj visini kao i vrh ramena. Gledano sa strane, grudi su pružene prema napred između prednjih nogu i blago su konveksne.

Grudni koš (Toraks)

Mora biti dobro razvijen u sve tri dimenzije sa dugim, zakrivljenim i dobro postavljenim rebrima sa širokim međuprostorom. Četiri “lažna” rebra (vita rebra, nisu povezana sa grudnom kosti) su zakrivljena i slobodna. Grudni koš se pruža na dole do visine laktova i čini polovinu visine u grebenu. Širina, merena na pola visine, jednaka je 35% visine u grebenu i smanjuje se neznatno ka grudnoj kosti bez formiranja grebena/kreste/ispupčenja. Dubina (po ravni simetrije, od grudne kosti ka zadnjem delu) je jednaka 55% visine u grebenu. Obim je preko 35% visine u grebenu.

Donja linija i stomak

Deo oko grudne kosti je nagnut, dug, širom i, gledano sa strane, formira polukrug velikog prečnika, koji se kasnije meko uspinje ja abdomenu/stomaku. Stomačni deo nije ni šupalj ni opušten i gledan sa strane, podiže se od ivice grudne kosti prema preponama formirajući glatku krivu liniju. Šupljina sa strane nije naglašena.

Rep

Visoko usađen na liniji zadnjeg dela, debeo u korenu i ne mnogo zaoštren na vrhu. Opušten, ne prelazi mnogo preko skočnog zgloba. Kada nije u pokretu drži se nisko, inače, nošen horizontalno ili blago iznad linije leđa. Ne sme biti savijen da formira prsten i ne sme biti u vertikalnom položaju. Obično se amputira na četvrtom (4.) pršljenu.

Udovi

Prednje noge

Vertikalno postavljene, gledano s preda ili iz profila. Visina laktova iznosi 50% visine u grebenu. U dobrom odnosu sa veličinom psa. Jake i moćne.

Rame

Dugo, nagnuto, jako, opremljeno dugim, moćnim i jasno podeljenim mišićima, naslonjeno je na grudni koš, ali se slobodno kreće. Dužina, od vrha grebena do ivice ramena, jednaka je 30% visine u grebenu i nagnuto je u odnosu na horizontalnu liniju oko 48°/50°. U odnosu na ravan simetrije, ivice lopatica su blago iskrenute/nakrivljene.

Nadlaktica

Nešto duža od ramena, jaka, sa dobro razvijenim kostima i mišićima i kostima, dobro spojenih sa telom u njegovih gornje dve trećine (2/3), mereno od ivice ramena do vrha lakta ima dužinu jednaku 31-32% visine u grebenu i nagib nad horizontalnom linijom od 48°/50°. Longitudinalni (uzdužni) pravac je paralelan sa ravni simetrije tela. Ugao između ramena i kosti prednje noge iznosi negde između 106°-110°.

Laktovi

Dugi i ispupčeni, naslonjeni ali ne preblizu grudnog koša, prekriveni mekom kožom, moraju biti kao kosti prednje noge – dužinski pravac mora biti paralelan sa pretpostavljenom ravni simetrije psa. Vrh lakta se nalaz na liniji vertikalno spuštenoj od zadnjeg ugla lopatice ka podlozi.

Podlaktica

Savršeno je vertikalna, ovalnog preseka, sa nekoliko mišića posebno u gornjoj trećini, sa vrlo kompaktnom i jakom strukturom kosti. Njena dužina je 32-33% visine u grebenu. Obim, meren odmah ispod lakta, jednak je 39% visine u grebenu i ima naglašeno užljebljenje kubitalne vene.

Zglob podlaktice i došaplja

Gledan s preda, prati pravu liniju podlaktice; širok je, pokretan i debeo. Obim dostiže 26% visine u grebenu. Na gornjoj ivici, graškasta kost (pisiform – oblika graška) je jako usmerena unazad.

Došaplje

Dosta manje od podlaktice, vrlo jako, pokretno, elastično, blago povijeno, sa podlogom formira ugao 75°. Dužina ne sme biti veća od šestine visine u laktu prednjeg uda. Gledano s preda, prati verikalnu liniju podlaktice.

Prednje šape

Šapa je ovalnog oblika, vrlo zakrivljenih (zalučenih) i skupljenih prstiju – “mačje” šape. Pokretne i čvrste sa donje strane. Jakih noktiju, povijenih i pigmentisanih. Dobra pigmentacija je prisutna i kod jastučića.

Zadnje noge

Uspravno postavljene, gledano s preda ili iz profila. U dobroj proporciji sa veličinom psa, jake i moćne.

Butina

Duge i široke, sa istaknutim mišićima i naglašenim donjim kostima karlice. Dužina je preko 33% visine u grebenu, a širina nikad manje od 25% pomenute visine. Osa butne kosti, zakrivljena od vrha do dna i od nazad prema napred, ima nagib od 700 u odnosu na horizontalnu liniju i sa karličnom kosti (coxal bone) formira ugao koji je malo veći od pravog ugla.

Natkolenica

Duge, jake koštane i mišićne strukture i ima naglašene mišićne brazde. Dužina iznosi 32% visine u grebenu i nagib u odnosu na horizontalnu liniju je oko 50°.

Koleno

Ugao kolena je oko 120°. Pravac kolena je paralelan zamišljenoj ravni simetrije tela.

Skočni zglob

Širok, debeo, čist i sa vrlo naglašenom kosti. Ispupčena ivica skočnog zgloba jasno pokazuje nastavak nožne brazde. Udaljenost vrha skočnog zgloba od tabana (podloge) ne bi trebalo da bude preko 26% visine u grebenu. Pravac, u odnosu na zamišljenu ravan simetrije tela, je paralelan. Ugao skočnog zgloba je oko 140°.

Zadnje došaplje (Metatarsus)

Vrlo debeo, kratak, cilindričnog oblika i uvek vertikalan u odnosu na podlogu gledano sa strane ili od pozadi. Dužina je oko 15% visine u grebenu (bez stopala). Unutrašnja strana mora da postoji bez mamuze tj. petog prsta.

Zadnje šape

Imaju malo više ovalan oblik i malo manje zakrivljene prste nego prednje šape.

Pokret / kretanje

Dugi koraci, produženi/razmahnuti kas, neki koraci galopa, ali sa tendencijom ka razmahnutom kasu.

Koža

Prilično debela, ima potkožno vezivno tkivo i u skladu s tim svuda povezana sa tkivom ispod. Vrat je skoro bez fanona. Ne smeju postojati nabori. Pigment sluzokože je crn. Pigment tabana i noktiju mora biti taman.

Dlaka

Dlaka

Kratka dlaka ali ne mekana, staklaste teksture, svetlucava, složena, čvrsta, vrlo gusta sa tankim slojem koji postaje deblji tokom zime (ali nikad ne preraste dlaku koja ga prekriva). Prosečne dužine 2-2.5cm. Na grebenu, zadnjem delu, zadnjim ivicama butima i na repu dostiže 3 cm bez pramenova. Na njušci je dlaka vrlo kratka, naslonjena, glatka o ne prelazi više od 1-1,5 cm.

Boja

Crna, olovno siva, škriljac siva, svetlo siva, svetlo smeđa, jelen smeđa, tamno smeđa i sivo-smeđe-tigrasto (jasno razdvojene linije različitih nijansi smeđe i sive). Kod smeđih i sivo-smeđe-tigrastih postoji crna ili siva maska samo na njušci i ne bi trebalo da prelazi liniju očiju. Manje bele oblasti na grudima, vrhovima šapa i nosniku su dozvoljene.

Visina i težina

Visina u grebenu

Za mužjake od 64 do 68 centimetara. Za ženke od 60 do 64. Dozvoljeno odstupanje je ± 2 centimetra.

Težina

Mužjaci od 45 do 50 kg, odnos težina visina 0,71 kg/cm. Ženke od 40 do 45 kg, odnos težina/visina 0.68 kg/cm

Greške

Svako odstupanje od navedenih tačaka treba smatrati greškom a ozbiljnost greške treba posmatrati u tačnoj proporciji sa njenim stepenom i prostiranjem.

Eliminišuće greške

Glava

 • Naglašen paralelizam linija lobanje i njuške,
 • Veoma naznačena konvergencija linija lobanje i njuške,
 • Konvergentne strane njuške,
 • Makazast ugriz,
 • Prenaglašen i ometajući predgriz.

Nos

Delimična depigmentacija.

Rep

Formira prsten ili je nošen vertikalno.

Veličina

Prevelika ili premala jedinka.

Pokret

Kontinuirano šepanje.

Diskvalifikacione greške

Glava

 • Divergentne ose lobanje i njuške
 • Podgriz
 • Nosnik udubljen ili ispupčen (ovnujski)

Nos

Potpuna depigmentacija.

Oči

 • Parcijalna ili obostrana depigmentacija očnih kapaka
 • Staklast pogled
 • Obostrani strabizam

Polni organi

 • Potpuni nedostatak jednog testisa,
 • nedostatak jednog testisa u skrotumu i
 • nedovoljna razvijenost jednog ili oba testisa.

Rep

 • Bezrepost
 • Kratkorepost, stečena ili nasleđena

Dlaka

 • Poluduga,
 • Mekana
 • Talasasta

Boja

 • Sve boje koje nisu nabrojane
 • Prevelike bele oblasti

Napomena

Mužjaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa spuštena u skrotum.