CAC Bogatić i CAC Loznica, Srbija, 4. i 5. april 2009.

Strajano Dnevnik izložbi / Show blog

Evo posle nekog vremena ponovo novosti u Dnevniku izložbi. Tokom proteklog vikenda su održane dve izložbe, u Bogatiću i Loznici, na kojima je naša ekipa ostvarila zavidne rezultate Bogatić Corvina Corso Imperium (Viktor Strajano x Druppa Dei Martinotti) – Baby BOB, vrlo perspektivna Lejla Strajano (Tyson x Alisa Strajano) – vrlo perspektivna Achil Demone dal Sud (Victor della Porta di …