Zdravlje / Health

Cane corso je mlada rasa sve veće popularnosti i s toga se trudimo da u svoju uzgojnu populaciju uvrstimo što zdravije jedinke.

Jedno od najtežih oboljenja koje pogađa ovu rasu je, pored ostalih, svakako displazija kuka. To je stanje koje se javlja kod srednje-velikih i velikih rasa pasa kao posledica genetskih predispozicija i uticaja okruženja, prvenstveno načina ishrane. Jedini način da se pojavljivanje displazije statistički kontroliše jeste da se proveri zdravstveno stanje jedinki koje će iću u priplod (u priznatim i sertifikovanim ustanovama) i da se prati široki krug jedinki povezanih sa uzgojnom populacijiom, potomci i da se na taj način umanji verovatnoća za pojavljivanje displazije kuka.

Više detalja o displaziji kuka i lakta kao i o metodologijama ocenjivanja stepena displazije možete pročitati na stranama koje slede.

Da li su displazija kuka i lakta nasledna oboljenja? (Hazewinkel article)

Metode ocenjivanja displazije kuka

Zubi