Korektno pozicioniranje kod snimanja kukova

Bez dobrog pozicioniranja kukova nema ni kvalitetno ocenjenog snimka. Na snimku su brojevi koji pokazuju posebna mesta koja treba posmatrati kada se gleda snimak.

1,2,3 i 4 se koriste kako bi ocenili da li je pozicioniranje kod snimanja korektno i da li je veterinar postigao dobar nivo simetrije izmedju leve i desne strane.

1 – je vrh ilijačne/karlične/zdjelične kosti, 2 takođe ilijačna kost, 3 su šupljine koje formiraju sedalna i pubična kost, koje bi trebalo da budu manje/više istog oblika i veličine. 4 je preklapanje butne i sedalne kosti, trougao bi trebalo da bude iste veličine sa leve i desne strane.  Čašice nisu označene brojevima, ali bi trebalo da bi da su na sredini i ni slučajno ne smeju dodirivati ivice butne kosti, kako bi onaj ko pregleda snimak znao da li su butne kosti bile dovoljno okrenute.
Crvene linije služe da se da opšti utisak simetrije i trebalo bi da budu paralelne jedna sa drugom sa najviše 5 stepeni odstupanja.
5 predstavlja prednju granicu čašice i ova linija bi trebalo da bude paralelna sa jabučicom butne kosti, i pokazuje da li je kuk zategnut i čvrst.
6 je leđna granica čašice kuka i ona bi trebalo da pokriva dve trećine jabučice butne kosti kako bi imali zategnute i čvrste kukove

Prevod: Bogdan Pavlović

Thanks to Canecorsoforum.info

Leave a Reply